Cercar
image

En Labor Training Center som especialistes en diferents àrees de formació subvencionada i presencial.

L’evolució de Labor Training Center ha estat constant. S’han desenvolupat i dut a terme diversos tipus de formació, com ara, la privada, la subvencionada o la bonificada, … i també formació en diferents àmbits, com l’administratiu, el comercial, el sociosanitari, l’agrícola, etc.

Tenim acords per a oferir formació bonificada per a empreses així com cursos especialitzats enfocats a millorar en l’àmbit professional. Proposem formació especialitzada per a empreses que desitgen un curs en concret, formació comprimida en píndoles formatives i networking. Tot el necessari perquè tant l’empresa com els professionals millorin les seves competències professionals.

La Formació Contínua Bonificada és una formació permanent que ofereix l’empresa als seus treballadors amb la finalitat de millorar les competències dels seus professionals.

Aquesta formació pot ser presencial, semi-presencial, en línia o a distància i hi ha una gran llibertat per a seleccionar els continguts, el lloc i la data d’impartició. A més, les empreses poden autoritzar els seus treballadors per a gaudir de permisos individuals de formació en horari de treball.

Depenent del perfil de cada professional i de les seves necessitats formatives, es pot realitzar un tipus de formació o un altre.

Totes les empreses privades amb almenys un treballador disposen d’un crèdit de formació per a finançar (al 100% o en un percentatge menor) els cursos dels seus treballadors. L’import d’aquest crèdit es calcula en funció de la plantilla mitjana de l’any anterior i la quantitat pagada de quota de formació professional.

La formació la pot organitzar la pròpia empresa per a un grup de treballadors o el treballador pot triar un curs que li sigui d’interès. Existeixen unes Entitats Organitzadores (Empreses de Formació o Centres d’Estudis que imparteixen la formació o s’encarreguen de la seva gestió), i ho canalitzen tot mitjançant un sistema telemàtic de la Fundació Estatal per a la Formació i l’Ocupació.

La temàtica dels cursos pot ser mol diversa, encara que alguns dels quals reben més demanda són: habilitats directives, el treball en equip, la motivació, la comunicació, les competències TIC o els idiomes.

image